fredag 5. april 2013


Kapittel 6. Overanalysering

Overanalysering gjør at du blir usikker. Du spinner på en tanke om henne og drar det videre helt til du roter det til for deg selv. Du overanalyserer fordi du er redd for å mislykkes. Og du er redd for å miste henne. Har du flere "prosjekter" gående er det vanskeligere å ha denne frykten. Da har du flere ben å stå på og du er sikrere.

Vær heller glad for at du kan feile, fordi da har du en mulighet for å rette det opp neste gang. Jeg vet det ikke er lett å slutte med dette, men tankene er dine og du kan kontrollere hva du skal tenke på. 

Derfor slutt med det med en gang og gjør heller et trekk mot henne.  Du må ta denne risikoen og «go for it»! Du vil ikke angre. 

Feiler du, reiser du deg igjen og prøver på neste. “I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.”
Ingen kommentarer: